ارتباط مستقیم با رئیس بیمارستان
بازدید کننده محترم ، لطفا جهت ارتباط مستقیم با رئیس بیمارستان فرم زیر را تکمیل و سپس ارسال کنید ، تکمیل تمامی فیلد ها جهت ارسال الزامی می باشد
*
*
*