بازديد تيم مديريتي ايمني از درمانگاه تومور در بيمارستان رازي

يكشنبه 25 تيرماه 96، بازديد تيم مديريتي ايمني با حضور دكتر عابديني رئيس بيمارستان، دكتر مخترع مدير، محمدي مدير پرستاري و ساير اعضا در درمانگاه تومور انجام شد.

در اين بازديد ضمن گفت‌وگو با كاركنان اين واحد در خصوص مشكلات و كمبودها، مقرر شد مشكلات و مواردي كه با تعميرات برطرف مي‌شود رسيدگي سريع صورت پذيرد. همچنين با توجه به اولويت نيازها در خصوص رفع كمبودها اقدام لازم صورت گرفته شود.

تعداد بازدید از این خبر :191 , 1396/4/26