بيمارستان پوست رازي هيچ شعبه يا درمانگاه وابسته ندارد، اخيراً سوءاستفاده‌هايي از نام بيمارستان پوست رازي گزارش‌شده است

قابل‌توجه مراجعين محترم بيمارستان پوست رازي

 

بيمارستان پوست رازي هيچ شعبه يا درمانگاه وابسته ندارد

 

اخيراً سوءاستفاده‌هايي از نام بيمارستان پوست رازي گزارش‌شده است

 

 

ضمن تشكر از حسن اعتماد شما به اين مركز درماني، با توجه به اينكه اخيراً سوءاستفاده‌هايي از نام

 

بيمارستان پوست رازي گزارش‌شده است،  به اطلاع مي‌رساند، اين بيمارستان هيچ شعبه و يا درمانگاه

 

وابسته ندارد و در صورت مراجعه به ساير درمانگاه‌هاي خارج از بيمارستان و مطرح‌ شدن اين ادعا كه

 

درمانگاه موردنظر شعبه‌اي از بيمارستان رازي است، ادعاي مذكور مورد تاييد اين مركز نمي باشد.

 

لذا از مراجعين محترم تقاضا مي شود در صورت مشاهده اين گونه موارد، مراتب را به روابط عمومي

 

بيمارستان با شماره تماس 55169650-021 اطلاع فرمايند.

تعداد بازدید از این خبر :232 , 1396/6/20