تيم ارزشيابي و اعتباربخشي شوراي تخصصي و پزشكي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي از بخش پاتولوژي بيمارستان پوست رازي بازديد كرد

با حضور دكتر سيد علي صفوي نائيني، از بخش پاتولوژي بيمارستان پوست رازي بازديد به عمل آمد.

 

 تيم ارزشيابي و اعتباربخشي شوراي تخصصي و پزشكي وزارت بهداشت روز يكشنبه 24 دي‌ماه 96، با حضور دكتر صفوي نائيني مسئول واحد ارزشيابي و اعتباربخشي دبيرخانه شوراي تخصصي و پزشكي و نمايندگان وزارت بهداشت از بخش پاتولوژي بيمارستان پوست رازي بازديد كرد.
در جلسه‌اي كه در اين بازديد تشكيل شد، دكتر زهرا صفايي نراقي رئيس بخش پاتولوژي، دكتر كامبيز كامياب مسئول آموزش دستياران و ساير اعضا هيئت‌علمي حضور داشتند.
 دكتر صفوي در خصوص اهميت درماتوپاتولوژي و ارتباط با فلوشيپ هاي فارغ‌التحصيل بخش پاتولوژي در نواحي مختلف و شناخت آنان،

Mohs Surgery و اهميت آن، راه‌اندازي درماتوپاتولوژي اطفال و نقش آن در گسترش ارتباط به بحث و گفتگو با رئيس بخش پاتولوژي و ديگر حاضرين پرداخت.
وي در ادامه اشاره به اهميت پاتولوژي در مراكز علمي كه بيشتر به‌صورت مؤثر و ناپيدا در حوزه تشخيص و درمان بيماران حضور فعال دارند كرد و عمده دليل آن را عدم ارتباط لازم بين پاتولوژيست‌ها و ديگر متخصصين ازجمله درماتولوژي دانست.
در پايان از قسمت‌هاي مختلف بخش پاتولوژي بازديد به عمل آمد.
در اين بازديد دكتر زهره تهران چي نيا، دكتر فرحناز بيداري زره پوش و دكتر محمود پروين اعضا هيئت‌علمي دانشگاه شهيد بهشتي، دكتر نسرين شايان فر عضو هيئت‌علمي دانشگاه ايران،  لادن دزفوليان كارشناس واحد ارزشيابي به‌عنوان نمايندگان واحد ارزشيابي و اعتباربخشي وزارت بهداشت حضور داشتند.

تعداد بازدید از این خبر :233 , 1396/10/24