برگزاري جلسه كميته درآمد، بيمه گري و كسورات در بيمارستان رازي

روز دوشنبه 21 خرداد 97 جلسه كميته درآمد با حضور دكتر عابديني رئيس بيمارستان، دكتر مخترع مدير بيمارستان، شهريار منصوري رئيس حسابداري و ساير اعضا در دفتر رياست تشكيل شد.

در اين جلسه در خصوص كاهش هزينه خدمات بيمه سلامت از طريق ويزيت هاي بخش ليزر با توجه به سقف اعتبار اسناد بيمه سلامت بحث شد. همچنين در خصوص درخواست هاي پاتولوژي و مشاوره هاي بيولوژيكي غير ضروري و راهكارهاي كاهش هزينه خدمات در بخش كرايو با توجه به نظر استادان هيئت علمي تصميماتي گرفته شد.

تعداد بازدید از این خبر :203 , 1397/3/23