محدوديت نوبت دهي بيمارستان رازي در روز 21 تير1397

 

قابل توجه مراجعين محترم بيمارستان رازي

 

به علت برگزاري امتحان ارتقا دستياران محترم مورخ 97/4/21 بيمارستان با محدوديت نوبت دهي مواجه مي باشد. خواهشمنديم با بيمارستان همكاري نموده و از مراجعه حضوري در اين تاريخ خودداري نماييد و جهت دريافت نوبت در روزهاي آينده مراجعه فرماييد.

تعداد بازدید از این خبر :540 , 1397/4/20