انجام ويزيت رايگان توسط تيم 33شهيد الماسي بيمارستان رازي

روز يكشنبه 16 مهر 97طرح شهيد رهنمون در مسجد امام حسن مجتبي (ع) با هدف خدمت به محرومين و بيماران بي بضاعت و ارتقاء سطح سلامت جامعه انجام شد. اعضاء تيم شامل دكتر محمد سلمان پزشك، منيژه عابدزاده هماهنگ كننده ويزيتهاي رايگان، سيده ليلا شفيعي مسئول تيم، نازنين اميني پرستار بهداشت و  زهرا جعفري  پرستار روان و مشاور تغذيه بودند .

در اين طرح، 23 مراجعه كننده ويزيت  و از بين آنها 5  نفر به بيمارستان پوست رازي ارجاع داده شدند. مابقي مراجعه كنندگان نيز به ديگر مراكز ارجاع داده شدند. در پايان تعدادي پمفلت آموزشي نيز توزيع شد.

تعداد بازدید از این خبر :283 , 1397/7/19