برگزاري جلسه كميته مرگ و مير و عوارض، آسيب شناسي و نسوج در بيمارستان رازي

چهارشنبه 9 آبان 97 كميته  مرگ و مير و عوارض، آسيب شناسي و نسوج با حضور دكتر عابديني رئيس، محمدي مدير پرستاري، دكتر سوري معاون درمان و ساير اعضاء در دفتر رياست برگزار شد. در اين جلسه گزارش آمار بخش ها،  بيوبسي هاي مجدد و پرونده بيماران دچار عوارض بعد از عمل جراحي و همچنين راهكار هاي ممكن جهت كاهش عوارض توسط جراحان مطرح شد. در ادامه درخصوص مشكلات فرايندي كه منجر به وقوع برخي عوارض جراحي شده است بحث و بررسي شد. با توجه به اهميت برخي خطاها بررسي بيشتر خطاها و مداخله از طريق معاون درمان و مدير پرستاري و مسئول آموزش دستياران در دستور كار قرار گرفت.

     

تعداد بازدید از این خبر :154 , 1397/8/10