برگزاري جلسه كميته آسيب شناسي در بيمارستان رازي

يكشنبه 11 آذر 97 كميته آسيب شناسي و مرگ و مير  با حضور دكتر عابديني رئيس، دكتر مخترع مدير،  محمدي مدير پرستاري، پزشك بيهوشي و جراح پلاستيك  و ساير اعضا در دفتر رياست برگزارشد، علل احتمالي فوت بيمار انتقال يافته به ساير بيمارستان ها  مورد بررسي قرار گرفت و  اقدامات اصلاحي كه مي تواند در شرايط مشابه كمك كننده باشد، مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

تعداد بازدید از این خبر :190 , 1397/9/13