دكتر كريمي: اعضاي هيات علمي كه جذب دانشگاه مي شوند بايد علاقه مند باشند و انتظارات دانشگاه را برآورده سازند

در اين نشست كه عصرگاه روز يكشنبه 11 آذر 97 در سالن شوراي دانشگاه تشكيل شد، ابتدا دكتر جعفريان نماينده تام‌الاختيار دانشگاه در نشست منطقه‌اي پيمان گروه هشت و مجمع جهاني سلامت و دكتر تكيان معاون بين‌الملل دانشكده بهداشت، گزارشي از حضور تيم دانشگاه در دهمين نشست مجمع جهاني سلامت و اقدامات دبيرخانه نشست منطقه‌اي اين مجمع را ارائه كردند.

گزارش دبيرخانه نشست منطقه اي مجمع جهاني سلامت
دكتر جعفريان با اشاره به تأكيد وزير بهداشت در برگزاري اين نشست گفت: وزارت بهداشت منابع موردنياز برگزاري نشست منطقه‌اي مجمع جهاني سلامت در  كيش را تقبل كرده است و معاونت علمي رياست جمهوري نيز از برگزاري اين نشست حمايت مي‌كند.
وي با اشاره به برنامه‌ريزي‌هاي انجام‌شده براي ايجاد دفتر گروه هشت در دانشگاه گفت: علاوه بر نشست منطقه‌اي كه در كيش برگزار مي‌شود؛ ايجاد اين دفتر امكان توسعه همكاري‌هاي مشترك دانشگاه با دانشگاه‌هاي عضو گروه هشت را فراهم مي‌كند.
دكتر جعفريان مهم‌ترين دغدغه برگزاري اين نشست را حضور مدعوين خارجي با توجه به شرايط موجود كشور دانست و گفت: بااين‌وجود 100 نفر از اعضاي گروه هشت براي حضور در اجلاس كيش اعلام آمادگي كردند.

بررسي عملكرد گروه آموزشي جراحي 
پس از ارائه پيشنهادها و نظرات اعضاي هيات رئيسه در زمينه گزارش ارائه‌شده، عملكرد گروه آموزش جراحي موردبحث و بررسي قرار گرفت.
دكتر ظفرقندي مدير گروه جراحي به تشريح وضعيت اين گروه پرداخت و مهم‌ترين تمركز گروه را در زمينه ترويج شيوه معلمي دانست و گفت: حدود 9 بيمارستان دانشگاه تحت پوشش گروه جراحي هستند و بيش از 100 عضو هيات علمي در گروه‌هاي جراحي عمومي، جراحي قلب و عروق، جراحي توراكس، جراحي اطفال، جراحي عروق و جراحي پلاستيك و ترميمي فعاليت دارند.
وي با اشاره به تعداد دستياران گروه جراحي گفت: 69 دستيار جراحي عمومي و بيش از 30 دستيار فوق تخصصي جراحي پلاستيك، اطفال، عروق، قلب و توراكس در بيمارستان‌هاي دانشگاه آموزش مي‌بينند.
مدير گروه جراحي دانشگاه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش گفت: يكي از برنامه‌هايي كه اجرا مي‌كنيم، برگزاري آزمون جامع براي تمامي دستياران جراحي عمومي سه بيمارستان امام خميني، سينا و شريعتي است. در اين آزمون همه اساتيد حضور دارند و فرصت خوبي براي تبادل‌نظر و همسويي بين بخش‌هاي مختلف فراهم و به آمادگي دستياران در آزمون بورد هم كمك مي‌شود.
دكتر ظفرقندي با تأكيد بر توجه گروه جراحي به آموزش كارآموزان و كارورزان و اقدامات گسترده‌اي كه در اين زمينه صورت مي‌گيرد گفت: كارگاه ATLS با همكاري گروه‌هاي جراحي عمومي، ارتوپدي، جراحي اعصاب و طب اورژانس باهدف ارتقا سطح دانش تروما در كشور برگزار مي‌شود و اميدواريم با اين اقدام ميزان مرگ‌ومير ناشي از حوادث در بيمارستان‌ها كاهش يابد.
وي با اشاره به ساماندهي حضور دانشجويان در كلاس‌هاي جراحي  گفت: با اقداماتي كه صورت گرفته، ميزان حضور دانشجويان در كلاس‌هاي درس جراح نظري و عملي جراحي از 20 درصد به 90 درصد افزايش‌يافته است.
مدير گروه جراحي دانشگاه، در توضيح فعاليت‌هاي پژوهشي اين گروه گفت: ارتباط نزديكي بين گروه و مراكز تحقيقاتي مرتبط با جراحي برقرار كرديم به‌عنوان نمونه پايان‌نامه‌ها با همكاري مركز تحقيقات تروما تدوين مي‌شوند تا امكان استخراج مقاله افزايش يابد.
وي با اشاره به ايجاد بانك اطلاعاتي پايان‌نامه‌ها و طرح‌هاي تحقيقاتي گفت: از سال 90 تا تيرماه 97 در مقطع پزشكي عمومي 170 و در مقطع تخصصي 129 پايان‌نامه پيشنهاد و 52 طرح تحقيقاتي ارائه‌شده است. همچنين بيش از 80 پايان‌نامه در مقطع فوق تخصصي رشته‌هاي مختلف پيشنهادشده است.
دكتر ظفرقندي با تأكيد بر فعاليت گروه در زمينه تحقق برنامه 4 ساله دانشكده و دانشگاه گفت: به اين منظور با اعضاي هيات علمي جوان جلسات جداگانه‌اي را برگزار مي‌كنيم تا ضمن شنيدن نظرات آن‌ها انتظارات گروه و دانشگاه را به آنان اعلام نماييم.
مدير گروه جراحي دانشگاه با اشاره به ايجاد بخش‌هاي فلوشيپ جديد در دانشگاه گفت: در اين مدت فلوشيپ جراحي پيوند كبد و هپاتوبيلياري، جراحي پستان، كولوركتال،  لاپاروسكوپي، جراحي عروق را در دانشگاه راه‌اندازي كرديم.
وي در پايان سخنان خود بابيان اينكه گروه جراحي، يكي از گروه‌هاي پرافتخار دانشگاه است با ذكر نام از اساتيد اين گروه كه در جشنواره‌هاي مختلف برگزيده شدند يادكرد.
سپس هريك از اعضاي هيات رئيسه به بيان ديدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.

تاكيد بر رفع نياز بخش هاي جراحي
دكتر كريمي رييس دانشگاه در جمع‌بندي مباحث مطرح‌شده گفت: در هيات رئيسه دانشگاه، برنامه‌ريزي‌شده كه گروه‌هاي آموزشي به‌تدريج گزارشي از مجموعه فعاليت‌هاي رشته خود را به دانشگاه ارائه دهند تا هم در اين زمينه اطلاع‌رساني شود و هم دانشگاه به رفع مسائل و مشكلات آنان كمك نمايد.
رييس دانشگاه با تأكيد بر توجه دانشگاه به آموزش پزشكي عمومي گفت: با توجه به اين رويكرد، ابتدا از گروه داخلي و سپس از گروه جراحي دعوت كرديم كه برنامه‌ها و چالش‌هاي خود را به دانشگاه اعلام كنند
وي يادآور شد: افزون بر گروه‌هاي آموزشي از پژوهشكده‌ها و گروه‌هاي تحقيقاتي دانشگاه نيز دعوت خواهيم كه برنامه‌هاي خود را در هيات رئيسه مطرح كنند و تاكنون پژوهشكده علوم دارويي به‌عنوان نخستين مركز به هيات رئيسه دعوت‌شده است.
دكتر كريمي در بخش ديگري از سخنان خود، عملكرد گروه جراحي دانشگاه را مثبت ارزيابي كرد و با اشاره به ويژگي‌هاي دكتر ظفرقندي گفت: با شناختي كه از دكتر ظفرقندي دارم و با توجه به عملكرد خوبي كه ايشان دارند با اطمينان مي‌توان دكتر ظفرقندي را به‌عنوان يك معلم واقعي در دانشگاه مثال زد. جنبه‌هاي اخلاقي، رفتاري و حرفه‌اي ايشان در ارتباط با سطوح مختلف فراگيران و حتي اساتيد جوان مي‌تواند به‌عنوان الگو موردتوجه قرار گيرد.
وي با اشاره به انتظارات دانشگاه از گروه جراحي گفت: بخش جراحي بيمارستان اميراعلم كه درگذشته جزء بهترين بخش‌هاي جراحي دانشگاه بوده در حال حاضر با مشكل كمبود هيات علمي مواجه است و انتظار داريم گروه جراحي با همكاري دانشكده پزشكي زمينه جذب جراحان جوان را به اين بخش فراهم كند تا بتواند همچون گذشته فعاليت‌هاي خود را توسعه دهد.
رييس دانشگاه بابيان اينكه كمبود در بخش‌هاي مختلف جراحي وجود دارد افزود: به‌مرور زمان نيروهاي خوب را معرفي كنيد تا بخش‌هاي جراحي ازنظر نيروي انساني بازسازي و نوسازي شده و  فعاليت اين بخش  احيا شود.
دكتر كريمي درخصوص نياز بخش زنان به همكاري گروه جراحي گفت: درگذشته بيمارستان سينا انكال بيمارستان زنان بود؛ لازم است اين بيمارستان همچنان اين مسئوليت را تقبل كند و بيمارستان زنان را موردحمايت قرار دهد.
وي با تأكيد بر تعامل اعضاي هيات علمي جوان با دانشكده پزشكي گفت: دوره‌اي كه من مسئوليت دانشكده پزشكي را بر عهده داشتم قبل از جذب هيات علمي با تك‌تك آنان مصاحبه مي‌كردم. از دكتر نفيسي هم مي‌خواهم پيش از جذب هيات علمي‌هاي جوان با آنان مصاحبه كند و انتظارات دانشكده و دانشگاه را براي آنان تشريح كند. افرادي كه به‌عنوان هيات علمي جذب مي‌شوند بايد علاقه‌مند به دانشگاه باشند.
وي در حسن ختام كلام خود، به بيان خاطره‌اي از دكتر ظفرقندي در دوران دفاع مقدس پرداخت و گفت: دكتر ظفرقندي علاوه بر آموزش آكادميك، در دوران جنگ تحميلي نيز  در همه زمينه‌ها به جوانان آموزش مي‌دادند و براي ايشان آرزوي موفقيت مي‌كنم.
خبرنگار: سميرا كرمي
عكس: جمشيد ربيعي 


 

 

تعداد بازدید از این خبر :244 , 1397/9/13