قابل توجه مراجعين محترم بيمارستان رازي

به اطلاع مراجعه كنندگان محترم مي ر ساند:

 

خانم  دكتر صفاريان روز شنبه 22 دي 97 مرخصي مي باشد و آقاي دكتر روغني و آقاي دكتر سليماني و خانم دكتر رحيمي روز چهارشنبه 26 دي  97، مرخصي مي باشند.

 

تعداد بازدید از این خبر :372 , 1397/10/20