بازديد اعضاي اتاق اصناف و روساي اتحاديه‌ها از پروژه در حال ساخت بيمارستان جديد رازي

يكشنبه 19 دي‌ماه سال 95، خسرو ابراهيمي نيا عضو هيئت‌رئيسه اتاق اصناف تهران به همراه روساي 7 اتحاديه عضو اين اتاق با حضور دكتر عابديني رئيس بيمارستان، سعيد مرادي مدير و عوامل اجرايي پروژه از بيمارستان جديد و در حال ساخت بازديد كردند.

انجام اين بازديد به دنبال برگزاري جلسات متعدد و پيگيري‌هاي مجمع خيرين سلامت استان تهران از روند ساخت پروژه جديد بيمارستان رازي به ويژه در تأمين منابع مالي لازم، اعضاي اتاق اصناف و روساي اتحاديه‌ها از بيمارستان جديد رازي صورت گرفت.

ابراهيمي نيا و همراهان در مراحل اين بازديد در جريان مسائل و مشكلات مربوطه قرار گرفتند و ضمن ابراز خشنودي از پيشرفت فيزيكي پروژه در سال جاري كه شروع به كار آن در ابتدا با مشاركت خيرين و اصناف شكل‌گرفته بود اظهار اميدواري كردند كه در خصوص ادامه كار به همراه جلب مشاركت‌هاي مردمي و اعضاي اتاق اصناف و اتحاديه‌ها مشكل كمبود نقدينگي پروژه تأمين و برطرف شود و اين پروژه طبق برنامه زمان‌بندي در نيمه اول سال 96 به بهره‌برداري خواهد رسيد.

گالري تصاوير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد بازدید از این خبر :248 , 1395/10/20