سلسله جلسات هم‌انديشي بين اعضاء هيئت‌علمي گروه پوست بيمارستان رازي و مركز تحقيقات پوست و جذام برگزار شد

نشست‌هاي مشترك بين اعضاء هيئت‌علمي گروه پوست بيمارستان رازي و مركز تحقيقات پوست و جذام برگزار شد.

دومين نشست سلسله جلسات هم‌انديشي بين اعضاء هيئت‌علمي گروه پوست بيمارستان رازي و مركز تحقيقات پوست و جذام در دي‌ماه سال 95 با حضوراعضائ هيئت‌علمي گروه پوست بيمارستان و مركز تحقيقات پوست و جذام در دفتر رياست تشكيل شد.

اين سلسله جلسات هم‌انديشي از آذرماه سال 1395 آغازشده است ودر اين نشست‌هاي مشترك كه در خصوص شكل‌گيري كارگاه‌هاي تخصصي آموزش، پژوهش و امور كنگره‌ها تشكيل شد، نظرسنجي‌هاي اوليه انسجام پيدا كرد.

در اين كارگروه‌ها جمعي از اعضاي هيئت‌علمي گروه پوست بيمارستان رازي كه همگي عضو مركز تحقيقات بيماري‌هاي تاولي نيز مي‌باشند بعلاوه جمعي از اساتيد مركز تحقيقات پوست و جذام حضور به هم رساندند.

هدف اصلي از تشكيل اين كارگروه‌ها مشاركت فعالانه 2 مركز با نگرش تخصصي در پيشرفت روند پژوهش و آموزش به عنوان 2 مقوله ارزشمند مرتبط در آينده‌اي نزديك است.

گالري تصاوير

تعداد بازدید از این خبر :244 , 1395/1023