بستن

بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی

برپايي پايگاه غربالگري فشارخون، ديابت و مشاوره تغذيه به مناسبت هفته سلامت زنان در بيمارستان رازي

به گزارش روابط عمومي بيمارستان رازي، روز سه شنبه 23 مهر98 به مناسبت هفته سلامت زنان پايگاه غربالگري فشارخون، ديابت و مشاوره تغذيه در درمانگاه 4 بيمارستان رازي برگزار شد. اين پايگاه با هماهنگي ليلا شفيعي نژاد سوپروايزر آموزش سلامت و با حضور سميه نصرالهي رابط آموزش سلامت بخش زنان و زهره حاجتي رابط آموزش سلامت اتاق عمل جراحي و بينه خشنودي مسئول تغذيه برگزار شد. در اين پايگاه قند خون و فشارخون حدود 50 بيمار خانم كنترل شد و آموزش هاي لازم در زمينه راه هاي پيشگيري،كنترل و درمان بيماري فشارخون و ديابت انجام و رسانه آموزشي مرتبط بين آنها توزيع  شد  و همچنين مشاوره تغذيه حدود 10 بيمار انجام شد.

تعداد بازدید از این خبر :154 , 98/7/24