بستن

بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی

قدرداني رئيس بيمارستان رازي از معاون درمان بيمارستان رازي

به گزارش روابط عمومي بيمارستان رازي، روز شنبه7 تير99 دكتر ربابه عابديني رئيس بيمارستان رازي با اهداي لوح تقدير از دكتر طاهره سوري معاون درمان و متخصص عفوني و همچنين دكتر كامران نيك بخت، متخصص عفوني كه با حضور داوطلبانه خود در بحران شيوع بيماري كرونا با اين مركز همكاري صميمانه و فداكارانه اي داشتند قدرداني كرد.

تعداد بازدید از این خبر :185 , 1399/04/08