بستن

بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی

بازديد معاون توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه از پروژه در حال ساخت بيمارستان رازي

به گزارش روابط عمومي بيمارستان رازي، روز دوشنبه 30 تير 99دكتر بيگلر معاون توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه، مهندس مكري مدير دفتر فني و نظارت بر طرح هاي عمراني دانشگاه، به همراه دكتر عابديني رئيس بيمارستان رازي، دكتر مخترع مدير بيمارستان ، مهندس ارسيلو مدير نظارت و توسعه امور عمومي، دكتر ترابي مدير روابط عمومي دانشگاه و تيم قرارگاه شهيد رجايي از پروژه در حال ساخت بيمارستان رازي بازديد كردند.

بازديد از پروژه بيمارستان رازي با هدف بررسي وضعيت مالي جهت تسريع در روند پروژه بيمارستان انجام شد و در اين بازديد ميزان پيشرفت فيزيكي بيمارستان مورد ارزيابي قرار گرفت و مقرر شد طي روزهاي آتي براي افتتاحيه رسمي بيمارستان رازي اقدامات لازم صورت پذيرد.

تعداد بازدید از این خبر :277 , 1399/04/31